In english

 Index IT
    Yritys
    Ratkaisut
    Tuotteet
    Koulutus
    Ajankohtaista

Index IT toteuttaa Kelan uuden etuusohjeiden tietojärjestelmän

Index Information Technologies Oy ja Kela ovat allekirjoittaneet 5.8.2014 sopimuksen Kelan etuusohjeistusten tuottamiseen tarkoitetun järjestelmän toimittamisesta. Sopimus sisältää järjestelmän toimittamisen, siihen liittyvät asiantuntijapalvelut sekä järjestelmän ylläpidon.

Etuusohjeistus on yksi Kelan suurimmista ja monipuolisimmista ohjeistuskokonaisuuksista, joka toimii keskeisenä työkaluna Kelan etuuksien ratkaisu- ja asiakaspalvelutyössä. Se auttaa varmistamaan asiakkaan saaman palvelun yhdenmukaisuutta ja oikeellisuutta.

Kelalaisten lisäksi ohjeita käyttävät kuntien yhteispalvelupisteiden ja oppilaitosten työntekijät sekä muutoksenhakulautakuntien toimijat.

” Odotamme uudelta järjestelmältä tehokkuutta ja automatisointia sisällöntuotantoprosessiin, mikä heijastuu myös Kelan asiakkaan saamaan palveluun. Hajautetun sisällöntuotannon takia asetamme järjestelmälle korkeat käytettävyysvaatimukset. Järjestelmän pitää mahdollistaa sisällön hyödyntäminen samanaikaisesti useassa ohjeessa”, sanoo Kelan suunnittelija Pia Lloréns.

Uusi etuusohjeiden tuotantojärjestelmä tulee olemaan selainpohjainen XML-ratkaisu Indox Connector, joka perustuu DITA-malliin (Darwin Information Typing Architecture). ”Komponenttipohjaisen arkkitehtuurin ansiosta etuusohjeiden sisällön uusiokäyttö ja muutosten hallinta helpottuu. Ohjeiden koostaminen ja julkaiseminen eri formaateissa, kuten PDF, automatisoidaan”, kertoo Indexin informaatioarkkitehti Martti Poutanen.

Sisällöntuottajat tarvitsevat työkalukseen ainoastaan selaimen, jonka kautta he pääsevät näkemään etuusohjekannan ja muokkaamaan ohjeita. Muokkaaminen tapahtuu selaimessa toimivalla FontoXML-editorilla, joka ei vaadi käyttäjäkohtaisia lisäasennuksia.

Huhtikuussa käynnistyneessä kilpailutuksessa Index IT:n ratkaisu todettiin kokonaislaadultaan parhaaksi. Erityisesti arvioinnissa korostui järjestelmän käytettävyys.

Kelan etuusohjeistusjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. ”Nopean aikataulun tekee mahdolliseksi kokemuksemme vastaavien järjestelmien toimittamisessa sekä yli 20 vuoden aikana kertynyt osaaminen rakenteisesta sisällöntuotannosta”, kertoo Index IT:n toimitusjohtaja Jari Vierros.

Rakenteinen dokumentointi menee pilveen

Siirtyminen rakenteisiin, XML-teknologioihin perustuviin dokumentointiprosesseihin on kiistattomasti parantanut organisaatioiden kykyä tuottaa ja ylläpitää tietosisältöä ja hyödyntää sitä kohdennetussa julkaisutoiminnassa eri medioille.

Avoimiin standardeihin perustuva XML-kieli tarjoaa sisällölle vahvan semanttisen tuen ja auttaa sisällöntuottajia tuottamaan laadukasta ja konsistenttia sisältöä ulkoasu- ja mediariippumattomasti.

Tietokantapohjaiset toteutukset tuovat ratkaisuja tiedon löytymiseen, suojaukseen ja versiohallintaan. Nämä ovat usein olleet hankalia ongelmia pelkästään tiedostojärjestelmän varaan perustuvissa tuotantotavoissa.

Perinteisillä CMS -pohjaisilla ratkaisuilla saavutetuilla hyödyillä on kuitenkin oma hintansa. Heti projektin alkuvaiheessa on asiakkaan hankittava tarvittavien sovellusten ohjelmistolisenssit, joka usein on merkittävä kustannuserä. Näiden asentaminen palvelimiin ja työasemiin sekä niiden päivittäminen ja ylläpito jatkossa vaatii organisaation IT-tukihenkilöstön resursseja.

Entäpä jos nämä palvelut olisivatkin pilvessä ja ainoa tarvittava ohjelmisto työasemissa olisi selain?

DITA:n (Darwin Information Typing Architecture) tyyppiset, modulaariset valmisarkkitehtuurit antavat heti käyttöön tehokkaan, komponenttimallisen tuotantoympäristön, missä sisällön uusiokäyttö, sen kohdentaminen eri käyttäjäryhmille erilaisissa formaateissa olisi valmiiksi mietitty.

Indox Cloud Connector on Microsoftin Azure pilvessä toimiva palvelinkomponentti, joka tarjoaa mm. seuraavia palveluja käyttäjälle:

 • sisään-/uloskirjautuminen valittuun XML-tietokantaan
 • tietokannan sisällön esikatselu ja navigointi
 • avaa/tallenna nimellä -toiminnot
 • check-out/check-in –toiminnot
 • käyttäjäkohtainen työtila muokattavana oleville dokumenteille
 • dokumentteihin liittyvien kuvien ja liitteiden hallinta tietokannassa
 • tietokannan käyttäjä- ja ryhmänhallinnan tuki
 • versioinnin tuki
 • dokumenttien ratkonta
 • import- ja export-toiminnot esimerkiksi PDF:n ja HTML:n tuottamiseen sekä sivuntaitto-ohjelmistoille
 • sisällön transformaatiot
 • Web Service –rajapinta

Ota yhteyttä meihin ja tutustu Index IT:n uuteen pilvipohjaiseen rakenteisen tiedon tuotantojärjestelmään Indox Cloud Connector!

Index keskeisessä osassa valtiovarainministeriön kehys- ja budjettitietojärjestelmän toteutuksessa

Affecto ja Index IT toimittavat yhteistyössä valtiovarainministeriön uuden kehys- ja budjettitietojärjestelmän. Toteutusta koskevien sopimusten arvo tulee olemaan yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa ja Indexin rooli hankkeen XML-osaajana on keskeinen.

Indexin ja VM:n yhteistyö on jatkunut vuodesta 1998. Silloin siirryttiin perinteisestä tekstinkäsittelypohjaisesta järjestelmästä automaattisempaan tapaan tuottaa valtion budjetin ja lisäbudjettien eri versiot hallituksen, eduskunnan ja lopulta koko kansan ulottuville. Järjestelmä on ollut yksi maailman edistyksellisimmistä budjettijärjestelmistä.

Valtiontalouden kehykset ja budjetit on laadittu tähän saakka omissa järjestelmissään. Nyt molemmat siirtyvät samaan järjestelmään, joka käyttää yhtä ja samaa tietokantaa. Esimerkiksi historiatietojen haku ja hyödyntäminen helpottuvat.

Uudessa järjestelmässä hyödynnetään dokumenttien rakenteellisuutta, jonka avulla samaa asiakirjaa voidaan muokata monessa paikassa yhtä aikaa ja järjestelmä hallitsee eri versiot automaattisesti. Käyttöliittymä on selainpohjainen.

Antenna House Formatterin uusi versio tukee myös CSS3:a

Antenna House on tuomassa markkinoille uuden version Formatter-tuotteestaan. XML:stä PDF:ää tuottava sovellus on tukenut tähän saakka XSL-FO:ta, mutta nyt se tuottaa painomateriaalia myös CSS3:lla tehdyistä tyylimäärittelyistä (Style Sheet).

Tutustu uusiin ominaisuuksiin ja lataa evaluointiversio.

Vientimenestys Tekla Structures asetti dokumentoinnin uusien haasteiden eteen

Ohjelmistoyritys Tekla Oyj on siirtänyt rakennusten tietomallinnusohjelmistonsa dokumentaation DITA-aikakauteen. Tekla Structures -mallia hyödynnetään rakennusprosessin kaikissa vaiheissa luonnossuunnittelusta valmistukseen, pystytykseen ja rakentamisen hallintaan. Laaja ja modulaarinen ohjelmisto vaatii modulaarisen dokumentaation ja uusi teknologia mahdollistaa sen.

Lue lisää.

Design Sciencesta Indexin partneri

Index on solminut yhteistyösopimuksen amerikkalaisen ohjelmistokehittäjä Design Sciencen kanssa. Kumppanuus käynnistettiin MathML-standardiin perustuvilla MathFlow-tuotteilla, joka mahdollistaa matemaattisten kaavojen käsittelyn XML-dokumentointiympäristössä.

Lue lisää MathFlow-tuotteista ja ota yhteyttä.

Helsingin seudun kauppakamari valitsi Indoxin

Helsingin seudun kauppakamari on valinnut onlinekansioiden sähköisen XML-tuotantojärjestelmän ratkaisuksi Indoxin. Tietokannaksi valittiin Microsoft SQL Server 2005.

Kehityspäällikkö Thomas Åberg, Helsingin seudun kauppakamari: ”Järjestelmän tavoitteena on tarjota asiakkaillemme helppokäyttöisempi ja nopeampi tapa löytää tietoa kansiotuotteistamme. Järjestelmän valintaan vaikutti myös tarpeisiimme vastaavat monikanavajulkaisumahdollisuudet.”

Fimea uudisti lääketietopalvelunsa

Fimean ylläpitämien lääkkeiden valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet sisältävä verkkopalvelu (SPC/PL) on avattu uudistettuna. Haut ovat nyt entistä nopeampia, palvelun käytettävyyttä on parannettu ja uudistetun julkaisuprosessin ansiosta voidaan jatkossa tarjota ajantasaisempia valmisteyhteenveto- ja pakkausselostetietoja.Saatavilla on nyt yli 4000 valmisteyhteenvetoa ja yli 3000 pakkausselostetta, joihin sisältyy tietoja myös myyntiluvallisista eläinlääkkeistä ja rohdosvalmisteista. Palvelun tekninen toteuttaja on Index IT.

Lue lisää Fimean järjestelmästä tai tutustu verkkopalveluun käytännössä.

Dokumentti: /index/www/fin/welcome.xml

 

Powered by Indox

19ms