Indox

Indox ratkaisee haasteenne käyttöoppaiden, manuaalien, toimintaohjeiden ja muiden dokumenttien hallinnoinnissa. Selainkäyttöinen sovellus on aina ajan tasalla ja käytettävissänne sijainnista riippumatta!

Kirjoita, organisoi ja julkaise helposti Indoxin avulla!

Indox-ratkaisut

Indox for Guidelines

Indox for Manuals

Indox for Regulated Documents

 

Indox on selainkäyttöinen, suurten XML-muotoisten dokumenttimassojen tuottamiseen, hallintaan ja jakeluun tarkoitettu ohjelmistosovellus. Indox voidaan asentaa asiakkaan konesaliin tai järjestelmää voidaan käyttää pilvipalveluna.

Järjestelmän moderni komponenttipohjainen arkkitehtuuri mahdollistaa sisällön uusiokäytön, joka helpottaa muutosten hallintaa. Sisällön koostaminen ja julkaiseminen eri formaateissa, kuten PDF ja HTML, on automatisoitu ja siitä voidaan tuottaa tuotekohtaisia variaatioita ilman ylimääräistä manuaalista työtä. Dokumentaatio voidaan kohdistaa lukijaryhmän mukaan esim. organisaation sisäisiksi ja julkisiksi versioiksi. Työprosesseja voidaan ohjata räätälöitävillä työnkuluilla.

Järjestelmään siirtymistä helpottavat sitä varten rakennetut toiminnot. Jos aineisto on valmiiksi XML-muodossa, se voidaan tuoda järjestelmään Tuonti-työkalulla, Word2DITA-työkalulla taas helpotetaan Word-aineiston konvertointia rakenteiseen XML-muotoon.

Tarvitset vain selaimen ja nettiyhteyden. Indoxin tietokanta toimii Microsoftin Azure-pilvipalvelussa. Voit kytkeytyä järjestelmään missä tahansa, tarvitset vain selaimen ja nettiyhteyden, jonka jälkeen kaikki järjestelmän toiminnot sisällön editoinnista julkaisemiseen ovat käytettävissäsi. Indox voidaan asentaa myös organisaation omaan verkkoon ja varustaa käyttöympäristö sen vaatimalle tietoturvatasolle esim. VPN-yhteyksien osalta.
Muutos päivittyy koko aineistoon. Sisällöntuotanto perustuu rakenteiseen dokumentointiin. Informaation sisällölle määritellään rakenne ja sitä käsitellään sopivan kokoisissa palasissa, jotka yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Kun teet muutoksen sisältöpalaseen, muutos päivittyy automaattisesti kaikkiin kokonaisuuksiin, joiden osa palanen on. Sisällön jakaminen palasiin mahdollistaa myös useamman kirjoittajan yhtäaikaisen sisällön tuottamisen niin, että teksti ja kuvat pysyvät kaikkialla ajantasaisina.
Työprosesseja ohjataan työnkuluilla. Indoxissa on valmiita työnkulkuja kommentointiin ja hyväksymismenettelyihin. Kommentointi onnistuu kätevästi esikatselunäkymässä. Työnkulkuun liittyy sähköposti-ilmoituksia ja tehtäviä Indoxissa ja työnkulun käynnistäjä saa väliaikatietoa työnkulun edistymisestä. Työnkulku voi tarvittaessa lukita siihen kuuluvat kohteet, jolloin sisältöä ei voi muuttaa ennen työnkulun päättymistä. Työnkulun vaiheista jää järjestelmään historiatiedot. Työnkulkuja voidaan räätälöidä käyttäjäyrityksen omiin tarpeisiin.
Indox-järjestelmä nojaa avoimiin standardeihin. Indoxin tietokanta on XML-pohjainen ja dokumenttien ja dokumenttikokonaisuuksien rakenne noudattaa DITA-standardia. DITA mahdollistaa informaation purkamisen pieniin, helposti ylläpidettäviin palasiin joita voidaan joustavasti yhdistellä toisiinsa eri käyttötarkoituksia varten.
Kirjoittaja keskittyy Indoxissa sisältöön ja ulkoasu syntyy automaattisesti. Jokaiselle elementille on määritelty kontekstiriippuvainen ulkoasu. Kun palasen sisältö tulostetaan esim. PDF:ksi, sen hierarkkinen rakenne saa uudet, paperikokoon sidotut ulkoasusäännöt. Kun se julkaistaan verkossa, sisältö muokkautuu sen vaatimusten mukaisiksi, mahdollisesti jopa palastellaan palasta pienempiin kokonaisuuksiin, joiden välille syntyy linkitys.
Hallitse kääntämisprosessia työnkuluilla. Indox tukee kieliversioita hallitusti. Järjestelmässä kirjoitetaan yhtä pääkieltä. Indox tietää mitkä palaset vaativat kääntämistä ja lähettää käännettäväksi ainoastaan ne. Tällä minimoidaan kääntämistarpeet ja vähennetään kustannuksia. Sivukielet palautetaan järjestelmään käännöstyön päätteeksi.

Indoxin hinnasto

Indox toimii Microsoft Azuren pilviympäristössä tai se voidaan asentaa asiakkaan konesaliin. Hinnoittelu kuukausiperusteisena tai lisenssinä. XML-editoriksi voidaan valita Oxygen WebAuthor tai Fonto.

Pilvipalvelu Indox Lite1 Indox S Indox M Indox L Indox XL
Kirjoittajien määrä2 1 5 10 25 yli 25
Indox Oxygen WebAuthor -editorilla €/kk N/A 860 € 1470 € 2490 € Pyydä tarjous!
Indox Fonto-editorilla €/kk 400 € 735 € 1095 € 1855 € Pyydä tarjous!

Vähennä toistuvaa työtä sisällönhallinnassa, hyödynnä Indoxia!

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

    Oliver Kauppila
    oliver.kauppila@index.fi